lisunga的個人空間分享 http://www.beautylife.hk/?5002

記錄

happy friday
2015-9-4 17:46 回復
2015-6-3 21:17 回復
返工返到好累
2014-11-10 17:23 回復
2014-10-20 12:01 回復
返埋聽日就可以抖抖了
2012-8-3 16:56 回復
返工返到好累
2012-7-11 16:55 回復
就快去旅行, 好開心呢^^
 • 貓仙人: 你就正喇我要過多兩個月 (3-15 14:20)
 • lisunga: 都好啊, 有得去就好, 我都係去MACAU 啫~ (3-16 14:25)
 • BeautyisQueen: 去邊呀 (3-15 20:16)
 • lisunga: macau (3-16 14:26)
 • 慧美╚╗: 真開心...我就無望喇..... (3-15 22:55)
 • lisunga: why? (3-16 14:28)
 • 慧美╚╗: 家事+無錢 (3-19 10:54)
 • lisunga: 唉>< (3-20 16:35)
 • sky: 好開心呀, 去邊呀? (3-16 00:03)
 • lisunga: thanks! 去MACAU 咋~ (3-16 14:27)
 • Junamjai: 去邊度玩咁開心呀? (3-16 00:23)
 • lisunga: 去MACAU 咋~ (3-16 14:27)
 • Junamjai: 我呢兩日去咗廣東省兩天。 (3-17 21:32)
 • lisunga: 都好啊~ (3-17 22:41)
 • Junamjai: 都唔錯呢 (3-18 00:41)
 • lisunga: 可以la~但太多人去好麻煩~ (3-20 16:35)
 • Junamjai: 好多人一齊去玩咩?定係澳門的街上太多人呀? (3-20 17:01)
 • lisunga: 其實唔係好多, 得6個, 但就有個好麻煩既大陸女人同行囉~ (3-22 11:41)
 • Junamjai: oh no (3-22 11:49)
 • lisunga: 估唔到咁煩, 仲要吵大獲, 搞到9點幾至食dinnar-.-" (3-22 11:51)
 • Junamjai: 唉... (3-22 12:00)
 • lisunga: >< (3-22 23:50)
 • lisunga: >< (3-23 15:04)
2012-3-15 14:06 回復
希望雞仔餅快d 好返啦
 • 貓仙人: 雞仔餅乜事呀 (3-1 16:49)
 • lisunga: 但佢隻腳腫左少少, 好似係跌傷腳, 唔知要唔要帶佢睇e 生~ (3-2 13:12)
 • ~ 詩詩 ~: 佢無事丫丫麻 .. 咩事呀 (3-1 17:03)
 • lisunga: 但佢隻腳腫左少少, 好似係跌傷腳, 唔知要唔要帶佢睇e 生~ (3-2 13:12)
 • ~ 詩詩 ~: 會唔會睇下醫生好得快d呢 (3-2 15:27)
 • lisunga: 都有諗過, 但bf 話等佢自己好, 因為呢兩年佢睇e 生都用左過萬啦>~< (3-2 17:00)
 • ~ 詩詩 ~: 嘩 ... 咁真係要諗諗 . 一係過几日看下佢咩情況 (3-2 17:11)
 • lisunga: 係啊, 好彩佢而家冇事啦, 可以唔駛睇e 生~ (3-5 10:30)
 • Celinediane: 佢會冇事架, 唔洗擔心~ (3-1 17:52)
 • lisunga: 但佢隻腳腫左少少, 佢好似跌傷腳, 唔知要唔要帶佢睇e 生~ (3-2 13:14)
 • joyce: 冇事嗎 (3-3 13:31)
 • lisunga: 而家好返D 啦~ (3-4 22:12)
 • lisunga: 而家好返D 啦~ (3-5 10:28)
2012-3-1 15:46 回復
呢個星期好忙><
 • BlackRaine: 加油~ 忙住好快過:P (2-20 17:46)
 • lisunga: 咁又係~ (2-21 14:35)
2012-2-20 14:38 回復
好奇怪, 而家d 人結婚要姐妹主動跑去接花球??
 • Bel Bel: 哦??? 係 d 姊妹自己想接花球咋?   (2-16 17:08)
 • lisunga: 唔係啩, 而家仲有人想接咩?? (2-17 15:36)
 • 貓仙人: 可能驚無人接唔好睇喇 (2-17 12:26)
 • lisunga: 但叫佢內定佢又話唔好睇喎-.-' (2-17 15:34)
 • 貓仙人: 想點 (2-21 11:12)
 • lisunga: 係囉, 唉>< (2-21 14:32)
2012-2-16 16:46 回復
剛EXAM 完好累~
 • joyce: 快d去玩啦~ (2-3 00:46)
 • lisunga: 我想係咁諗^^ (2-3 15:04)
2012-2-2 01:12 回復
HAPPY NEW YEAR^^
2012-1-3 15:01 回復
好眼訓啊~
2011-12-13 11:39 回復
有冇sis 想去MJ X Jessica code 小組化妝班? 我book 左聽日既2-3點,PR 話我可以帶幾位朋友去,完左會有gift 送,但唔知係咩,有興趣既sis 請通知我,以抽籤決定人選    ...
2011-12-9 11:10 回復
好眼訓><
 • nganga: 全日o係公司都係好sleepy!!! (11-21 20:19)
 • lisunga: 我都係>< (11-22 14:20)
2011-11-21 15:54 回復
啱啱去左Estee Lauder 既唇部化妝, d 唇膏色好正^O^
2011-11-4 13:28 回復
今日去完EL 活動, 好正
 • 貓仙人: 有無文睇呀 (10-27 16:14)
 • lisunga: 過幾日至得閒出文啊^O^ (10-28 20:26)
 • 貓仙人: 等你 (10-31 13:08)
 • lisunga: 今晚出左啦^O^ (10-31 21:17)
 • 貓仙人: 你想話尋晚呀? (11-1 10:25)
 • 貓仙人: 昅ED (11-1 10:28)
 • lisunga: haha, 阿cat 你都like EL?? (11-1 11:17)
 • lisunga: haha, 係啊^^ (11-1 11:21)
 • 貓仙人: 印象唔差,但真係用就少囉 (11-1 13:59)
 • lisunga: why? 貴? (11-1 15:35)
 • 貓仙人: 其實係未有product吸引到我去敗 (11-1 17:10)
 • lisunga: OIC~ (11-1 22:52)
2011-10-26 15:29 回復
DAY-OFF 左一日, 正
 • nganga: ha!對呢!!! so good! (9-29 20:45)
 • lisunga: YEAH^^ (9-30 20:39)
2011-9-29 19:34 回復
啱啱去完ORIGINS 簡佈會返黎啦^O^
2011-9-23 21:35 回復
要努力溫書先>.<
 • joyce: 加油呀~!! (9-17 18:10)
 • lisunga: thank you, 但好心散呢>.< (9-17 23:34)
2011-9-17 15:56 回復